مناقصات و مزایده ها و فراخوان ها
 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.
  فهرست مناقصات
ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    خريد کنتور ديجيتالي ۱۳۹۷-۰۱۴ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۲    سرويس ، نگهداري و تعميرات خطوط 20 کيلوولت و 400 ولت و پستهاي هوايي و زميني در محدوده امور دو برق اردبيل - برق نير - برق سرعين - برق گرمي و انگوت ۱۳۹۷-۰۱۳ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۳    اجراي عمليات و نصب تابلو کنتور ۱۳۹۷-۰۱۱ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
۴    قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول مطالبات در محدوده امور برق مشگين شهر و بيله سوار ۱۳۹۷-۰۱۲ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۵    خريد انواع کنتور ۱۳۹۷-۰۱۰ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۶    ارائه خدمات کامپيوتري خدمات مشترکين ( billing ) ۱۳۹۷-۰۰۹ عمومي-دو مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

  فهرست مزایده ها
ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    فروش اجناس اسقاط ، مستعمل ، راکد و مازاد بر نياز از قبيل ( آهن آلات و سيم آلومينيومي اسقاط ، سيم مسي ، کابل ، ميلگرد و تيرچوبي ، خودرو و ساير اقلام اسقاطي ) ۱۳۹۷-۰۰۸ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
۲    فروش اجناس اسقاط ، مستعمل ، راکد و مازاد بر نياز از قبيل ( آهن آلات و سيم آلومينيومي اسقاط ، سيم مسي ، کابل ، ميلگرد و تيرچوبي ، خودرو و ساير اقلام اسقاطي ) ۱۳۹۷-۰۰۶ عمومي-يک مرحله اي ۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

  فهرست فراخوان های ارزیابی کیفی
ردیف در حال فروش موضوع فراخوان شماره فراخوان فروش اسناد
تاریخ شروع تاریخ پايان